Norsk grunnkurs i livredning

Kursbeskrivelse

KURSBESKRIVELSE

Mestre grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning, samt førstehjelp i, på og ved vann. Det er delt opp i fire deler:

1 – Selvstudie 2 – Teoridel 3 – Livredning ute 4 – Livredning i basseng

Kurset er for alle som er svømmedyktige, og vil lære enkel og grunnleggende selvberging og livredning, samt førstehjelp i, på og ved vann.

Kurset har både en formell, en teoretisk og en praktisk forankring.

  • Det formelle er knyttet til lovverket, krav til tilsyn og livredningskompetanse, samt godkjente retningslinjer for førstehjelp. Kurset er lagt opp i henhold til disse krav og retningslinjer.
  • Det teoretiske er knyttet til å synliggjøre begreper som drukning, selvberging, alarmplan, livredning og førstehjelp.
  • Det praktiske er knyttet til utfordringer som oppstår i en situasjon, hvor det er behov for å berge seg selv og/eller gjennomføre en redning og førstehjelp i en drukningssituasjon.

Pris

fra kr. 8.000,- for inntil 10 personer, deretter kr 500,- pr person. Maks 15 deltagere.

I tillegg kommer ev leie av svømmehall og reisekostnader for instruktør.

kevin-paes-bivb76x323s-unsplash